Kontakt

Zakłady Mechaniczne CERAMA S.A.

indywidualne1

Zakłady Mechaniczne CERAMA S.A.

ul. Wrocławska 66, 45-701 Opole
REGON: 530920492
NIP: 7540015954
KRS: 0000058122

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 269 200,00 PLN

Prezes Zarządu: Andrzej Kotula